การติดตั้งหลังคา

การติดตั้งหลังคา Shingle roofs 

-ติดตั้งไม้อัด OSB ขนาด 122x244 เซนติเมตร

     บน โครงเหล็ก (หรือโครงไม้ ) บนระยะแป 40 เซนติเมตร โดย

     ยึดไม้อัดด้วยสกรูเกลียวติดกับโครงสร้างของหลังคา การติดตั้งไม้อัดควรสลับแนวรอยต่อระหว่างชั้น

     และระหว่างแผ่นควรมีการเว้นระยะห่างประมาณ  2-3 mm. เผื่อไว้ให้ไม้อัดขยายตัวเล็กน้อย

-ติดตั้งเหล็กฉากกันน้ำ (metal drip edge)

    ทำจากโลหะเคลือบกันสนิม ยาว 3 เมตร ใช้ปิดไม้อัด บริเวณขอบหลังคา

    ถ้าเป็นขอบด้านชายคาให้ติดตั้งเหล็กฉากกันน้ำไว้ใต้แผ่น shingle starter

    ถ้าเป็นด้านปั้นลมให้ติดตั้งเหล็กฉากกันน้ำไว้ใต้แผ่นรองพื้นกันน้ำ (Felt paper)

    เพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าใต้หลังคา

-ติดตั้งแผ่นสตาทเตอร์ (shingle starter)

     เป็นแผ่นยางมะตอย ยาว 10 เมตร กว้าง 18 เซนติเมตร มีแถวกาวยางมะตอย

     ใช้สำหรับปูเป็นแผ่นรองแถวแรก บนเหล็กฉากกันน้ำรอบเชิงชาย ตามแนวชายคา

     ก่อนที่จะติดตั้งแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลตามรุ่นและสี ที่เลือกใช้

-แผ่นรองกันน้ำ (Felt paper)

     ผลิตจากเยื่อกระดาษ (Fiber) คุณภาพดีชนิด 15 lb เคลือบด้วยยางมะตอย (Asphalt)

     ทั่วทั้งแผ่นนำเข้าจากประเทศ แคนนาดา ใช้ปูบนไม้อัด ทนความชื้น OSB ให้ทั่วหลังคา

     ระหว่างแผ่นให้ซ้อนทับกัน อย่างน้อย 10 เซนติเมตร โดย ปูจากล่างชายคาขึ้นบน 

-ติดตั้งแผ่นหลังคาชิงเกิ้ล

      โดยตะปูยึดแผ่นหลังคาชิงเกิ้ล ใหเใช้ตะปูหัวแบน ยาว 2.5 เซนติเมตร 

      หรือ ให้ใช้ลูกแม็กซ์ (Stapke max) เบอร์ 1013 แทน รอยต่อระหว่าง แผ่นชิงเกิ้ล แต่ละชั้น

      ต้องไม่ตรงกับ ชั้นล่างที่ซ้อนทับ

-กรณีปูแผ่นหลังคา ชิงเกิ้ล ไปชนผนังให้ติดตั้ง ระบบ Flahing 

      โดยเซาะผนังปูน กว้าง 2-3 มิลลิเมตร ลึก 15 มิลลิเมตร 

      ตลอดแนวความยาวผนัง แล้วสอดแผ่นอลูมิเนียม (wall flashing) เข้าไป และยาแนวด้วยวัสดุ

      อุดรอย เซาะปูนประเภท polyurethane sealant

-บริเวณจั่วหลังคา

      ให้เว้นช่องว่าง ระหว่างแผ่นไม้อัด ไว้ ประมาณ 8 เซนติเมตร เพื่อเป็นช่อง

       ระบายอากาศ หรือติดตั้งแผ่นครอบระบายอากาศ (Air vent)


-ติดตั้งไม้อัด OSB ขนาด 122x244 เซนติเมตร บนระยะแป 40 เซนติเมตร

 ยึดไม้อัดด้วยสกรูเกลียวติดกับโครงสร้างของหลังคา 

ควรเบิ้ลแป ที่รอยต่อแผ่นไม้อัด เพื่อการยึดเกาะที่ดี ความแข็งแรง

ระหว่างแผ่นควรมีการเว้นระยะห่างประมาณ  2-3 mm. เผื่อไว้ให้ไม้อัดขยายตัวเล็กน้อย

ติดตั้งเหล็กฉากกันน้ำ (metal drip edge)

ทำจากโลหะเคลือบกันสนิม  ใช้ปิดไม้อัด บริเวณขอบหลังคา

ติดตั้งแผ่นสตาทเตอร์ (shingle starter)
เป็นแผ่นยางมะตอย ยาว 10 เมตร กว้าง 18 เซนติเมตร มีแถวกาวยางมะตอย

ติดตั้งกระดาษกันน้ำ 
แผ่นรองกันน้ำ (Felt paper) เคลือบด้วยยางมะตอย (Asphalt) ทั่วทั้งแผ่น

ใช้ปูบนไม้อัดทนความชื้น OSB ให้ทั่วหลังคา ระหว่างแผ่นให้ซ้อนทับกัน

อย่างน้อย 10 เซนติเมตร

โดย ปูจากล่างชายคาขึ้นบน

ติดตั้งแผ่นหลังคาชิงเกิ้ล
 โดยตะปูยึดแผ่นหลังคาชิงเกิ้ล ใหเใช้ตะปูหัวแบน ยาว 2.5 เซนติเมตร
 หรือ ให้ใช้ลูกแม็กซ์ (Stapke max) เบอร์ 1013 แทน

โดยแนวการต่อแผ่นชิงเกิ้ลแต่ละชั้น ต้องสลับกัน  


ติดตั้งครอบสัน


Powered by MakeWebEasy.com